Privacy Policy ProApps

Jouw privacy is belangrijk voor ons bij ProApps. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om je account te beheren, onze producten en diensten aan je te leveren en om je te informeren over onze producten en diensten, voor zover je hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.
Onze Diensten
ProApps biedt via een mobiele applicatie een toepassing voor het registreren van trajecten. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde platforms.
Welke persoonsgegevens worden verzameld?
We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou de best mogelijke ervaring te kunnen bieden en om je te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geeft je direct, bijvoorbeeld wanneer je een account aanmaakt of een traject registreert via onze mobiele applicatie. Wanneer je bij ProApps een account aanmaakt , een traject opneemt of rijdt verwerken we de volgende gegevens:
  • Uniek applicatie nummer, App ID wordt automatisch aangemaakt bij de eerste opstart. Is niet gekoppeld aan serienummer, MAC adres of enig andere unieke gegevens van je mobiel apparaat.
  • Start adres van het traject
  • Eind adres van het traject
  • Start tijdstip het traject
  • Eind tijdstip van het traject
Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?
We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Klantenservice. We gebruiken jouw informatie om je te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten vast te stellen, verkeerde transacties te herstellen, en andere klantondersteuning gerelateerde diensten te leveren. Klantcontact en communicatie. We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail of andere elektronische media. Zo kunnen wij met je communiceren om je account te bevestigen, problemen op te lossen en om je uit te nodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken. Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in meldingen via de app kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren. Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien je problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens, moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken je persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we gegevens naar een nieuwe database overbrengen.
Met wie delen we jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens worden met niemand gedeeld. Waar worden jouw persoonsgegevens verwerkt? Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt op ons hoofdkantoor in Belgie.
Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien je jouw account gedurende 6 maanden niet gebruikt, wordt alle registratie data verwijderd. Indien je jouw account wilt verwijderen, vragen we je contact op te nemen met onze klantenservice. We verwijderen jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging.
Toegang tot en beheer van jouw persoonsgegevens
Als je bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, als je een kopie van jouw persoonsgegevens wilt of als je een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kun je contact opnemen met onze Helpdesk via email support@proapps.be. We reageren binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.
Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking
Volgende grondslagen zijn van toepassing bij het verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens :
  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst
  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ter archivering van informatie over jouw account zodat je dit op een later tijdstip kunt heractiveren
  • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.
Wanneer de bewerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.
Vragen en klachten
Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen via email support@proapps.be. Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.